Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Extended hemoperfusion in the treatment of acute carbamazepine intoxication
Tratamiento con hemoperfusión prolongada en la intoxicación aguda por carbamazepina
Ramón Peces Serranoa, S.. Azorína, C.. Pecesb, R.. Selgasa
a Servicio de Nefrología, Hospital Universitario La Paz, Madrid, Madrid, España,
b Área de Tecnologías de la Información, SESCAM, Instituto Reina Sofía de Investigación Nefrológica, Toledo, España,
Read
8913
Times
was read the article
2248
Total PDF
6665
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 20132514
Original language: English
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2024 February 30 33 63
2024 January 48 18 66
2023 December 39 39 78
2023 November 66 36 102
2023 October 44 42 86
2023 September 32 30 62
2023 August 43 34 77
2023 July 44 40 84
2023 June 42 34 76
2023 May 58 39 97
2023 April 42 28 70
2023 March 45 27 72
2023 February 33 27 60
2023 January 46 27 73
2022 December 57 31 88
2022 November 42 40 82
2022 October 40 48 88
2022 September 41 40 81
2022 August 41 50 91
2022 July 31 56 87
2022 June 41 40 81
2022 May 51 50 101
2022 April 74 70 144
2022 March 63 52 115
2022 February 81 41 122
2022 January 56 51 107
2021 December 72 49 121
2021 November 46 38 84
2021 October 47 76 123
2021 September 33 35 68
2021 August 64 52 116
2021 July 45 50 95
2021 June 63 36 99
2021 May 50 26 76
2021 April 172 54 226
2021 March 42 19 61
2021 February 45 20 65
2021 January 60 20 80
2020 December 35 10 45
2020 November 35 8 43
2020 October 34 7 41
2020 September 28 7 35
2020 August 49 8 57
2020 July 53 6 59
2020 June 42 12 54
2020 May 56 10 66
2020 April 54 14 68
2020 March 53 8 61
2020 February 58 12 70
2020 January 74 21 95
2019 December 87 18 105
2019 November 70 13 83
2019 October 46 12 58
2019 September 73 23 96
2019 August 55 16 71
2019 July 57 19 76
2019 June 64 16 80
2019 May 54 12 66
2019 April 91 34 125
2019 March 34 23 57
2019 February 26 19 45
2019 January 37 21 58
2018 December 86 34 120
2018 November 124 17 141
2018 October 89 31 120
2018 September 73 13 86
2018 August 54 16 70
2018 July 45 17 62
2018 June 44 10 54
2018 May 47 16 63
2018 April 63 10 73
2018 March 45 10 55
2018 February 60 8 68
2018 January 35 7 42
2017 December 50 10 60
2017 November 46 20 66
2017 October 48 7 55
2017 September 29 12 41
2017 August 29 12 41
2017 July 31 18 49
2017 June 46 11 57
2017 May 55 30 85
2017 April 53 11 64
2017 March 40 10 50
2017 February 46 11 57
2017 January 46 13 59
2016 December 69 7 76
2016 November 82 10 92
2016 October 138 10 148
2016 September 145 7 152
2016 August 197 6 203
2016 July 207 7 214
2016 June 159 0 159
2016 May 136 0 136
2016 April 93 0 93
2016 March 105 0 105
2016 February 108 0 108
2016 January 95 0 95
2015 December 126 0 126
2015 November 83 0 83
2015 October 94 0 94
2015 September 77 0 77
2015 August 75 0 75
2015 July 60 0 60
2015 June 40 0 40
2015 May 53 0 53
2015 April 5 0 5
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Nefrología (English Edition)
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?